Hotarari de Guvern
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 HG nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006
2 HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
3 HG nr. 89/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007
4 HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
5 HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
6 HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
7 HG nr. 1146/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
8 HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
9 HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
10 HG nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici In munca