SERVICII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
(PROTECTIA MUNCII)

    TOP HUMAN TARGET este abilitata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru a presta Activitati de Prevenire si Protectie in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, ca Serviciu Extern, in conformitate cu Legea nr. 319/2006 - Legea Securitatii si Sanatatii in Munca.
    Serviciile de Securitate si Sanatate in Munca constau in:
- elaborarea deciziilor interne pe care urmeaza sa le ia beneficiarul de organizare a Activitatii de Securitate si Sanatate in Munca impuse de lege
- contrasemnarea fiselor individuale de instruire SSM
- instruirea introductiv-generala si instruirea periodica
- testarea cunostintelor dobandite in urma instruirii in domeniul SSM
- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca
- elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor beneficiarului, precum si a locurilor de munca
- propunerea atributiilor si raspunderilor în domeniul Securitatii si Sanatatii în Munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea angajatorului
- identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru ale beneficiarului si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 
- stabilirea zonelor care necesita semnalizare de Securitate si Sanatate în Munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca
- efectuarea controalelor periodice la locurile de munca ale beneficiarului, informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor cu propunerea de masuri de prevenire si protectie
- urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor si participarea la vizitele si controalele din partea ITM
- consultarrea lucratorilor privind masuri de imbunatatire a mediului de munca, conditii de munca, prevenirea accidentelor de munca
- intocmirea registrelor de evidenta ale unitatilor si a rapoartelor anuale in conformitate cu prevederile legslative stabilite de MMSS sau la perioadele soliciate de beneficiar cu privire la situatia conditiilor de munca din unitati
- intocmirea planului de prevenire si protectie, implementarea, actualizarea (anual) si urmarirea realizarii masurilor prevazute
- intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor în domeniul Securitatii si Sanatatii în Munca
- implementarea managementului in domeniul securitatii si sanatatii in munca in cadrul unitatii
- infiintarea compartimentelor de protectia muncii/sau a serviciilor interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul organizatiei
- participarea la intrunirile trimestriale ale Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca
- elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a persoanelor juridice din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca conform legislatiei in vigoare.

sus

PDF Imprimare Email  

Curs Valutar BNR

BNR
Moneda RON 
2018-02-16
EUR 4.6595
GBP 5.2498
USD 3.7306

Stiri Mediafax